onsdag 9. februar 2011

Kladd til innledning om informasjonskløfter

Illustrasjon av informasjonskløft 
I dag har vi utrolig mange måter å hente informasjon, og informasjons mediene overlapper stadiger mer hverandre. Som avisen, som har blitt adaptert over til Internett og som man lett kan komme til ved et lite tastetrykk. Vi kan bli oppdatert på verdenen rundt oss bare ved å slå på radioen eller ved å slå på TV'en. Sånn har det ikke alltid vært, og sånn er det ikke overalt heller. Altså, før når vi ikke hadde alle de forskjellige mediene var informasjonskløften større, og altså der det enda ikke er en PC i hver husstand eller en mobil til hver person er de mindre oppdatert på omverdenen rundt seg. Verden minsker fort og gjør det umulig for nyheter å nå ut. De som har mulighet til å få tak i denne informasjonen har selvfølgelig et overtak over andre grupper som ikke kan få tak i den samma informasjonen.


 De som har ressursene, den nyeste informasjonen, overtaket, vil være den som kommer seg fram og ut til folk. Det er den personen som kan kunne komme langt og vite bedre enn andre som ikke har samme tilgang på informasjon. Men vil det føre til at skille mellom informasjonsrike land, der tilgangen på informasjon er lett å få tak i, vil fortsette å dra fra land der informasjon ikke er like bredt tilgjengelig? Vil de aldri få samme mulighet til å kunne komme seg dit de vil? Det er dette jeg vil ta opp som hovedproblemstilling i min oppgave, om skillet vil bli mindre med årene eller om den vil vokse seg større.

Definisjon av informasjonskløft:

 • Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon. Det viser seg at de som har kunnskap og innsikt fra før er bedre i stand til å nyttiggjøre seg informasjon fra massemedia på en effektiv måte enn de som ikke på forhånd har denne kunnskapen.
(Definisjonen er hentet fra NDLA)

Kilder:

4 kommentarer:

 1. Det første jeg tenkte var OI DET VAR EN LANG INNLEDNING! haha, neida. Men du kunne kanskje flytta den nederste delen til selve oppgaven og ikke ha det som en del av innledningen. Du kunne også stilt noen spørsmål som du besvarer lenger ned i oppgaven.

  SvarSlett
 2. Du har gjort veldig mye bra, og veldig mye riktig her, i forhold til hvordan Jan-Arve fortalte oss i hvilken rekkefølge vi skal skrive innledningen (situasjonen i dag først osv.), men det er noen ting du kanskje kunne sett litt på: Tenk deg at innledningen skal være et sammenhengende avsnitt hvor du først og fremst setter oss inn i tema og oppgaven. Du begynner riktig med å beskrive situasjonen i dag, men dette gjør du litt langtekkelig- prøv å si det samme, men kanskje bare i to-tre setninger. Deretter må du huske definisjoner- både av viktige uttrykk, men også av ord i selve oppgaven (medier, forsterke, motvirke osv.). Så gjør du riktig i å stille spørsmål til slutt, og kildelisten din er veldig bra!! Men prøv å flett definisjonen av informasjonskløft inn i teksten;)
  Lykke til:)

  SvarSlett
 3. Støtter meg til kommentarene til Julie og Kjersti her. Beskriv dagens situasjon kort. Husk at tilgang er bare en side av problemstillingen. De andre er hvilke medier vi bruker og hvordan vi bruker dem. Hvilke medier vil du legge vekt på?
  Husk at Internett er et nettverk av datamaskiner som danner basis for ulike kommunikasjonstjenester, og ikke et massemedium.

  SvarSlett
 4. Hei! Kjersti her fra Sogndal vgs:) Synes du har skrive ein veldig bra kladd om informasjonkløft. Er enig med Julie som har kommentert først med at innledningen var litt lang, og at du kanskje kunne ha flytta den der du starta setning med altså lenger ned i teksten?:) Men syns det ser ut til at du har gjort ein veldig bra jobb. Veldig bra at du har tatt med definisjon og kjelder:)

  SvarSlett