onsdag 9. februar 2011

Kladd til innledning om informasjonskløfter

Illustrasjon av informasjonskløft 
I dag har vi utrolig mange måter å hente informasjon, og informasjons mediene overlapper stadiger mer hverandre. Som avisen, som har blitt adaptert over til Internett og som man lett kan komme til ved et lite tastetrykk. Vi kan bli oppdatert på verdenen rundt oss bare ved å slå på radioen eller ved å slå på TV'en. Sånn har det ikke alltid vært, og sånn er det ikke overalt heller. Altså, før når vi ikke hadde alle de forskjellige mediene var informasjonskløften større, og altså der det enda ikke er en PC i hver husstand eller en mobil til hver person er de mindre oppdatert på omverdenen rundt seg. Verden minsker fort og gjør det umulig for nyheter å nå ut. De som har mulighet til å få tak i denne informasjonen har selvfølgelig et overtak over andre grupper som ikke kan få tak i den samma informasjonen.


 De som har ressursene, den nyeste informasjonen, overtaket, vil være den som kommer seg fram og ut til folk. Det er den personen som kan kunne komme langt og vite bedre enn andre som ikke har samme tilgang på informasjon. Men vil det føre til at skille mellom informasjonsrike land, der tilgangen på informasjon er lett å få tak i, vil fortsette å dra fra land der informasjon ikke er like bredt tilgjengelig? Vil de aldri få samme mulighet til å kunne komme seg dit de vil? Det er dette jeg vil ta opp som hovedproblemstilling i min oppgave, om skillet vil bli mindre med årene eller om den vil vokse seg større.

Definisjon av informasjonskløft:

  • Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon. Det viser seg at de som har kunnskap og innsikt fra før er bedre i stand til å nyttiggjøre seg informasjon fra massemedia på en effektiv måte enn de som ikke på forhånd har denne kunnskapen.
(Definisjonen er hentet fra NDLA)

Kilder:

mandag 27. september 2010

Fransk poetisk realisme

I Frankrike kom de realistiske strømningene innenfor filmproduksjon til uttrykk som blir kalt poetisk realisme.
Det poetiske ligger i at virkeligheten ble framvist gjennom melankolske bilder, stemningsfylte scener som tåkelagte havnelandskap med brygger og båter. Dialogene fører også med seg et poetisk element.
Filmene skulle gjerne handle om de fattige og utstøtte og de skulle være dystre og mørke i tonen.

Et godt eksempel er "Tåkekaien" fra 1938 av Marcel Carnés.Marcel Carné 1906-1996 var en fransk film regissør. Carné begynte karrieren sin som en film kritiker og etterhvert ved siden av å være redaktør i Hebdo-films og mens han jobbet for Cinémagasin og Cinémonde var han kamera assisten i en stum film med direktøren Jacques Feyder.
Carné hadde allerede ved alderen av 25 år laget sin første korte film, Nogent.


Kilder:
Dag Asbjørnen med flere, "Media møter 2"
fransk poetisk realisme s. 221-222. - 2007

Iamchambreverte, "Port of Shadows (1938) Trailer with subtitles"
http://www.youtube.com/watch?v=Lfk5XqrovZ0 - 25 Mai 2009

Wikipedia, "Marcel Carné"
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Carn%C3%A9 - 25 August 2010

onsdag 25. august 2010